Јавни позив за доделу признања за врхунски допринос националној култури

На овој страници можете преузети Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина који расписује Министарство културе Републике Србије као и формулар Обрасца УМУС-а за доделу признања за врхунски допринос националној култури, са роком доставе канцеларији УМУС-а до 5. децембра 2022. године:

Јавни позив Министарство културе Републике Србије

Формулар Обрасца УМУС-а за доделу признања


Штампа