Скупштина Удружења музичких уметника Србије и додела Годишњих награда

Позив на редовно заседање скупштине Удружења музичких уметника Србије и доделу Годишњих награда

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 16. 06. 2022. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

I Скупштина заседа у недељу 3. Јула 2022. године са почетком у 11, 30 часова, у седишту Удружења музичких уметника Србије у Београду, Теразије 26, први спрат.

II Предлаже се следећи дневни ред:

  1. Избор Радног председништва;
  2. Одавање поште преминулим члановима;
  3. Усвајање записника са претходне изборне Скупштине одржане 25.10.2020.г.;
  4. Извештај о финансијском пословању Удружења у 2020. и 2021.години;
  5. Извештај о раду органа и тела Удружења од 25.10. 2020 - 3.07. 2022. године;
  6. Извештај о активностима планираним у 2022. години;
  7. Дискусија о извештајима и њихово усвајање;
  8. Разно.
    - предлог измене члана 10/в Правилника о Годишњој награди УМУС-а измени.

III Позив за заседање доставља се члановима у писаној или електронској форми.

IV По завршетку седнице, предвиђа се додела УМУС- ових Годишњих награда – повеља добитницима из 2020. ( Драгутину Богосављевићу, за Животно дело и ЛП Дуу, за концерт године); из 2021. ( Драгославу Павлу Аксентијевићу, за Животно дело и Маји Рајковић, за најбољи концерт ). Такође, доделиће се повеље и овогодишњим лауреатима : Николи Бати Рацкову, за Животно дело; Драгану Средојевићу, виолинисти ( за концерт године) и Немањи Егерићу и Ивану Башићу, пијанистима за Најуспешније младе музичаре у претходној сезони.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 12 до 14 часова.

Председник Удружења,
Борисав Бора Дугић, с.р.


Штампа