На изборној скупштини УМУС-а, дана 25. октобра 2020. године изабрано је ново руководство Удружења

ПРЕДСЕДНИШТВО:

1. Борислав Дугић, председник – законски заступник УМУС-а

2. Урош Дојчиновић

3. Павле Медаковић

4. Љубиша Јовановић

5. Биљана Горуновић

6. Снежана Николајевић

7. Дијана Сретеновић

НАДЗОРНИ ОДБОР:

1. Никола Рацков

2. Душан Стојановић

3. Ђорђе Перовић


Штампа