Скупштина УМУС-а 2020.

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 16.09. 2020. године, те накнадним договором после ванредног стања, донело је одлуку о сазивању

ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ
УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

I Скупштина заседа у недељу, 25.10. 2020.године у малој сали Задужбине Илије М.Коларца са почетком у 12,00 сати ( на спрату, трибинска сала – као амфитеатар)

II Предлажемо следећи дневни ред:

1. Избор Радног председништва и записничара .
2. Одавање поште преминулим члановима
3. Усвајање записника са претходне скупштине
4. Извештај о финансијском пословању Удружења у 2019. години
5. Извештај о раду органа и тела Удружења у 2019.
6. Извештај о активностима планираним у 2020.
7. Разно
8. Избор председника УМУС-а и чланова председништва;
11.Избор чланова надзорног одбора

Сви извештаји су доступни у просторијама удружења, свим члановима , радним даном од 11 до 15 часова.

Председник Удружења,
Владимир Милић, с.р.

Подсећање: Обавезно ношење маски

Преузмите документ


Штампа