ORGANI

Skupština Udruženja
Predsedništvo Udruženja
Predsednik Udruženja
Sekretar Udruženja
Komisije Udruženja
Radna zajednica Udruženja

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja i nju čine svi članovi UMUS-a. Saziva se po potrebi a najmanje jednom godišnje. Svake druge godine je Izborna skupština. Skupština radi na sednicama i punovažno donosi odluke ako je prisutno preko polovine njenih članova. Ukoliko nije prisutan potreban broj članova, Skupština nastavlja rad posle 30 minuta i punopravno donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Predsedništvo je kolektivno telo, izvršni organ Skupštine Udruženja. Članove Predsedništva bira Skupština na dve godine a za svoj rad Predsedništvo je odgovorno Skupštini. Niko ne može biti biran za člana Predsedništva više od dva mandata uzastopno.
Predsedništvo čine sledeći članovi:
- predsednik i sekretar, članovi po funkciji;
- 7 članova koje bira Skupština iz svojih redova.
Predsedništvo Udruženja radi na sednicama kojima predsedava i koje saziva predsednik Udruženja. Predsedništvo punopravno radi i donosi odluke iz svoje nadležnosti ako sednici prisustvuje preko polovine članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Predsednik Udruženja je izabrano lice koje predstavlja Udruženje pred trećim licem i pred javnošću uopšte. Predsednik Udruženja potpisuje sva akta i korespondenciju Udruženja. Predsednik predsedava sednicama Skupštine i Predsedništva. Predsednika bira Skupština iz svojih redova na dve godine. Isto lice može biti birano na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno.

Sekretar Udruženja je izborno lice koje bira Skupština na dve godine. Isto lice može biti birano na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno. Sekretar sprovodi i realizuje odluke Skupštine i Predsedništva i neposredno rukovodi Radnom zajednicom Udruženja. U odsustvu predsednika, sekretar predstavlja Udruženje i potpisuje službena akta i prepisku Udruženja.

Komisije UMUS-a obrazuje Predsedništvo kao svoja operativna radna tela iz redova članstva Udruženja. Mandat komisija je dve godine sa mogućnošću da se ponovi još jedanput. Komisije imaju po 5 članova i iz svojih redova biraju predsednika.Komisije za svoj rad odgovaraju Predsedništvu. UMUS ima sledeće komisije:

1. Komisija za koncertnu aktivnost
2. Komisija za prijem u članstvo
3. Komisija za status samostalnog umetnika
4. Komisija (ili žiri) za nagradu UMUS-a
5. Komisija za Statut i druga normativna akta

Radna zajednica UMUS-a za potrebe Udruženja obavlja administrativne, stručne, pomoćne i druge poslove utvrđene pravilnikom i Statutom. Članovi radne zajednice zasnivaju radni odnos sa Udruženjem i imaju sva prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.


Predsedništvo UMUS-a izabrano na redovnoj izbornoj Skupštini Udruženja muzičkih umetnika Srbije 27. marta 2016. godine

1. VLADIMIR MILIĆ, dirigent, predsednik Udruženja
2. ALEKSANDAR DOJKOVIĆ, tenor, zamenik predsednika Udruženja
3. SMILJKA ISAKOVIĆ, pijanistkinja, čembalistkinja
4. DIJANA SRETENOVIĆ, harfistkinja
5. SNEŽANA NIKOLAJEVIĆ, pijanistkinja
6. BORISAV DUGIĆ, frulaš
7. MIROSLAV CUPARA, pijanista, čembalista


Predsedništvo UMUS-a izabrano na redovnoj izbornoj Skupštini Udruženja muzičkih umetnika Srbije 18. marta 2012. godine

1. VLADIMIR MILIĆ, dirigent, predsednik Udruženja
2. ALEKSANDAR DOJKOVIĆ, tenor, zamenik predsednika Udruženja
3. SMILJKA ISAKOVIĆ, pijanistkinja, čembalistkinja
4. DIJANA SRETENOVIĆ, harfistkinja
5. ANETA ILIĆ, sopran
6. BORISAV DUGIĆ, frulaš
7. ALEKSANDAR SPASIĆ-SAŠA, dirigent, operski reditelj


Predsedništvo UMUS-a izabrano 10. februara 2008

1. Vladimir Milić, dirigent, predsednik
2. Dijana Sretenović, harfa, sekretar
3. Borisav Dugić, frula
4. Aleksandar Dojković, tenor
5. Aleksandar Spasić-Saša, dirigent
6. Biljana Gorunović, klavir
7. Biljana Slavković, klavir
8. Goran Grbić, truba
9. Aneta Ilić, sopran


KOMISIJE UMUS-a formirane 17.03.2008.

Komisija za koncertnu aktivnost

1. Petar Josifoski, dirigent, predsednik
2. Istra Pečvari, klavir
3. Ljiljana Jovanović, sopran
4. Nataša Stanojević, viola
5. Aleksandar Spasić-Saša, dirigent

Komisija (Žiri) za Nagradu UMUS-a

1. Snežana Nikolajević, klavir, predsednica
2. Aleksandar Pavlović, violina, dirigent
3. Aneta Ilić, sopran
4. Biljana Gorunović, klavir
5. Ante Grgin, klarinet

Komisija za prijem u članstvo

1. Istra Pečvari, klavir, predsednica
2. Dijana Sretenović, harfa
3. Biljana Gorunović, klavir
4. Miloš Krstić, klavir
5. Tawa Obrenović, mecosopran

Komisija za status samostalnog umetnika

1. Biljana Slavković, klavir, predsednica
2. Dragoslav Aksentijević, pojac
3. Dragutin Bogosavljević, violina
4. Anica Ivančević, harfa
5. Ljubiša Paunić, saksofon

Komisija za Statut i druga normativna akta

1. Vladimir Milić, dirigent, predsednik
2. Borisav Dugić, frula
3. Aleksandar Dojković, tenor
4. Aleksandar Spasić, dirigent
5. Jaćimović Aleksandar, saksofon


Predsedništvo UMUS-a izabrano 3.aprila 2005.

Vladimir Milić, predsednik
Dijana Sretenović, sekretar

članovi:

Borisav Dugić
Gordana Jevtović
Aleksandar-Saša Spasić
Biljana Gorunović
Biljana Slavković
Goran Grbić
Aleksandar Dojković


KOMISIJE UMUS-a formirane 26.4.2005.

Komisija za koncertnu aktivnost

1. Gordana Jevtović
2. Istra Pečvari
3. Vesna Kršć
4. Petar Josifoski
5. Petar Ivanović

Komisija za Nagradu UMUS-a

1. Aleksandar Serdar
2. Sandra Belić
3. Aleksandar Šandorov
4. Dragoslav Aksentijević
5. Bojan Suđić

Komisija za prijem u članstvo

1. Dijana Sretenović
2. Biljana Gorunović
3. Istra Pečvari
4. Miloš Krstić
5. Tanja Obrenović

Komisija za Statut i druga normativna akta

1. Vladimir Milić
2. Bora Dugić
3. Aleksandar Dojković
4. Aleksandar Spasić
5. Aleksandar Jaćimović

Komisija za status samostalnog umetnika

1. Biljana Slavković
2. Dragoslav Aksentijević
3. Dragutin Bogosavljević
4. Vladimir Krnetić
5. Anica Ivančević


NA VRH